Правила:

Річна фінансова звітність зі звітом незалежного аудитора:

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості

На виконання вимог Постанови Національного банк України «Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійснення ними врегулювання простроченої заборгованості» №79 від 09.07.2021 та вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» №1349-ІХ від 19.03.2021, ТОВ «ФК «ГЕФЕСТ» інформує споживачів фінансових послуг, які мають прострочення виконання зобов’язання щодо погашення заборгованості за кредитами, що у лютому 2022 року ТОВ «ФК «ГЕФЕСТ» до врегулювання простроченої заборгованості залучило колекторську компанію – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДК КОЛЛЕКШН» та передав персональні дані таких споживачів на підставі укладеного договору врегулювання заборгованості.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДК КОЛЛЕКШН» – http://dkcollection.com.ua

Адреса реєстрації: Україна, 01042, м. Київ, вулиця Вифлеємська, будинок 6, офіс 51
Код ЄДРПОУ: 43620251
Реєстраційний номер в реєстрі колекторських компаній №63, дата включення до реєстру 04.02.2022
Засоби зв’язку: +38 099 337 68 98
Електронна пошта: dkoniushko@dkcollection.net
Керівник – директор Конюшко Дмитро Борисович
Режим робочого часу: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00
Обідня перерва – з 13:00 до 14:00
Вихідні – субота, неділя

Порядок подання та розгляду звернень до ТОВ «ДК КОЛЛЕКШН», здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про споживче кредитування», Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, виданої Національним банком України за №79 від 09.07.2021.  
Споживач направляє звернення до ТОВ «ДК КОЛЛЕКШН» на адресу реєстрації (01042, м. Київ, вулиця Вифлеємська, будинок 6, офіс 51) або на електрону адресу (dkoniushko@dkcollection.net).

Порядок взаємодії колекторської компанії зі споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості – http://dkcollection.com.ua/pdf/1.pdf

Повідомлення колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник, розміщене за посиланням: http://dkcollection.com.ua/pdf/9.pdf

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕФЕСТ» розпочинає діяльність з врегулювання простроченої заборгованості  та здійснює відступлення права вимоги за кредитними договорами новому кредитору починаючи з 90 дня виникнення прострочення виконання кредитного зобов’язання споживачем.

Звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії ТОВ «ФК «ГЕФЕСТ» приймає за адресою місцезнаходження (01042, м. Київ, вулиця Брановицького Ігоря, будинок 3) або на електронну адресу (office@gefest-group.com.ua)

З інформацією щодо врегулювання простроченої заборгованості ТОВ “ФК “ГЕФЕСТ” ви можете ознайомитися за посиланням:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГЕФЕСТ”, код ЄДРПОУ 42350033, (надалі – ТОВ «ФК «Гефест»).

ТОВ «ФК «Гефест» зареєстровано 02.08.2018 року.
Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вулиця Брановицького Ігоря, будинок 3.
Тел.: +38(044) 364-92-05, +38(099) 332-68-98

Режим робочого часу: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00

Обідня перерва – з 13:00 до 14:00
Вихідні – субота, неділя.

Інформація про власників, що володіють більше 10% у статутному капіталі ТОВ «ФК «Гефест»:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “АВІСТАР І”

Код ЄДРПОУ засновника: 41954038

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 32/2

Розмір внеску до статутного фонду: 5 050 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Вищим органом управління є Загальні збори Учасників. Виконавчим органом Товариства є директор: Панін Іван Володимирович.

Відокремлені підрозділи відсутні.

Наглядова рада не створювалась.

Кінцеві бенефеціарні власники (контролери) Товариства:
1) Tomas Chloupek (Томаш Хлоупек), Чеська Республіка (Czech Republic) – 39%
2) Slavomir Pavlicek (Славомір Павлічек), Чеська Республіка (Czech Republic) – 39%

Фінансові послуги, що має право надавати Товариство (згідно з ліцензіями отриманими у встановленому законодавством порядку, розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.10.2018 № 1919):

  • Факторинг
  • Фінансовий лізинг
  • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Для отримання повної інформації щодо небанківських установ та інших учасників ринків фінансових послуг, ліцензування, реєстрацію та авторизацію яких здійснює Національний банк, рекомендуємо використовувати всі засоби пошуку, які розміщені на даній сторінці: https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

ТОВ «ФК «Гефест» є небанківською фінансовою установою, що здійснює діяльність в порядку передбаченим чинним законодавством України, та відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1757 від 03.10.2018 р.

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з факторингу:
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1919 від 30.10.2018 р.

Ціна/тарифи на фінансові послуги: – 3% від операції факторингу;

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «Гефест» має право звернутися до ТОВ «ФК «Гефест» як надавача фінансових послуг, а ТОВ «ФК «Гефест» зобов’язане розглянути таке звернення у належний строк. Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ «ФК «Гефест» фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю ТОВ «ФК «Гефест». 


РЕКВІЗИТИ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Національний банк України:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Телефон для довідок: (044) 253-01-80

Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50

Офіційний сайт: bank.gov.ua

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів:

Адреса: 03680, м. Київ-150, вул. Горького, 174

Контактні телефони:

служба діловодства (044) 528-94-38

телефон «гарячої лінії» (044) 528-92-44

Офіційний сайт: dsiu.gov.ua
 
Права споживачів фінансових послуг, закріплені Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 № 2664-III

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов’язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, надати таку інформацію:відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;перелік послуг, що надаються фінансовою установою;ціну/тарифи фінансових послуг;кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків;іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про: фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов’язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.
 
Стаття 12-1. Розкриття інформації

1. Фінансові установи повинні розкривати:фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:- акціонерам фінансової установи;- органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю;звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону.

2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.

3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.

4. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в її загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених зазначеною комісією, таку інформацію: повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи;рішення про ліквідацію фінансової установи;іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

5. Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні три роки.